Medlemsforeninger

Brændeskov SG&I, Skytteafd. Svend Højmark Jensen 61155329 send ham en mail
Svendborg Skyttekreds Ann Sofie Kniep  42951505 send hende en mail
Ollerup Skytteforening Henning Frederiksen 62243786 send ham en mail
Tved Skyttekreds Leif Christensen 40610812 send ham en mail
Ulbølle SG&I, Skytteafd. Henning Krogh 24485775 Ingen
Horne Skytteforening Bent Ove Hansen 62601488 send ham en mail
Fåborg Skytteforening Nicolai Svendsen 22722439 send ham en mail
Hesselager Skytteafd. René Vogn 40160643 send ham en mail
Nyborg Skytteforening Kristian Pedersen 42200044 send ham en mail
De Danske Forsvarsbrødre John Petersen 62542490 send ham en mail
Historisk Riffelskytteforening Fyn Christian S. Andersen 50626421 send ham en mail
Svendborg Jagtforening Claus Lauritsen 40295553 send ham en mail
Svendborg Buejægere Steffen Jensen 61779146 send ham en mail
Syddansk Akademisk Jagtforening Christian Mortensen 20711760 send ham en mail
Gudbjerg Jagtforening Finn Helleskov 26800018 send ham en mail
Thurø Jagtforening Søren Larsen 21245904 send ham en mail
Dansk Skytte Union Niels Pagel Jensen 60958241 send ham en mail
Falck Claus Aagaard 40454007 send ham en mail
       
Andre brugere         
DGI Fyn Skydning Hanne Buch 79404604 send hende en mail
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn Dennis Mortensen 72132704 send ham en mail
Danmarks Jægerforbund Hans Kristian Nielsen 25851778 send ham en mail

Lukket for kommentarer.